Onderwerp: Bezoek-historie

Maas als recreatierivier
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Deltares; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS); Bosch Slabbers Landschapsarchitecten

 

Samenvatting

De vele gezichten van de Maas in Limburg zijn in deze reisgids de basis voor inspirerende aanknopingspunten om klein en grotere stappen te maken op het gebied van beheer, recreatie en toerisme. Door onverwachtse combinaties tussen landschap, waterbeheer en recreatie ontstaan nieuwe mogelijkheden waarbij  de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Met verdere doorwerking wordt invulling gegeven aan de ambitie die Rijkswaterstaat nastreeft op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

 

Annotatie

129 p.
ill.
Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van Rijkswaterstaat Programma Waterinnovatie (WINN) en Deltares.

Naar boven