Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten evaluatie BasisInfoDesk : evaluatie dienstverlening BasisInfodesk 2005 - 2006
Publicatiedatum:20-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.C. Baak ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

In 2005 is gestart met het evalueren van de werkwijze van de BasisInfoDesk (BID). De BID is een dienstverlenende afdeling die inmiddels is uitgegroeid naar de centrale ingang voor het RIKZ. Het is in dat kader ten eerste belangrijk om te weten in hoeverre de huidige klanten van de BID tevreden zijn over onze dienstverlening. Ten tweede in hoeverre de door ons zelf opgelegde doelen ten aanzien van de te leveren diensten en producten bij de doelgroepen bereikt zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit en snelheid van de verleende diensten, maar ook om de bereikbaarheid en bekendheid van de BID. Begin juni 2005 is gestart met het versturen van enquêtes naar klanten van de BID. De resultaten uit de enquête zijn in de verslag beschreven.

 

Annotatie

33 p.
RIKZ/2006.024

Naar boven