Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag BasisInfoDesk 2004 : op weg naar Informatiecentrum RIKZ
Publicatiedatum:25-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

N. Meijer-Fransen, F. Vijverberg ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Sinds 1997 beantwoordt de BasisInfoDesk vragen met betrekking tot de monitoring van de kust, zee en estuaria. Daarnaast verstrekt de BasisInfoDesk gegevens en informatie die jaarlijks ten behoeve van het landelijke monitoringprogramma van Rijkswaterstaat - MWTL - worden ingewonnen aan gebruikers buiten het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Tenslotte verzorgt de BasisInfoDesk de distributie van informatieproducten uit de landelijke meetprogramma’s. Dit jaarverslag beschrijft naast de resultaten van de kernactiviteiten van de BasisInfoDesk ook de resultaten van werkzaamheden binnen het project Infovoorziening waar de BasisInfoDesk een grote bijdrage aan heeft geleverd. Dit jaarverslag beschrijft de organisatie van de BasisInfoDesk en de behaalde resultaten in het jaar 2004.

 

Annotatie

33 p.
RIKZ rapport 2005.015

Naar boven