Onderwerp: Bezoek-historie

Beheerkader Netwerken Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-06-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Bevat een omschrijving van rollen en taken van Rijkswaterstaat en ‘handreikingen' voor de opstelling (gewenste gedragslijn en houding) in de regio. Inhoudelijke issues voor het hoofdwegennet worden parallel separaat uitgewerkt. Inhoudelijke issues voor het hoofdwatersysteem en hoofdvaarwegennet staan in het BPRW. Eventuele nadere uitwerkingen en nieuwe waterissues zullen bij de tussenbalans van het BPRW in 2012 naar voren komen.

 

Annotatie

19 p.
sdg0810zh003

Naar boven