Onderwerp: Bezoek-historie

Belevingswaardenonderzoek
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Met belevingswaardenonderzoek krijgen projectleiders een waardevol instrument in handen voor de planvorming en realisatie van infrastructurele werken. Het geeft inzicht in de belevingswereld van burgers. Belevingswaardenonderzoek biedt informatie voor het sociale aspect van milieueffectenrapportages (MER)

 

Annotatie

9 p.
ill.

Naar boven