Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek langsnaden tweelaags ZOAB : interpretatierapport
Publicatiedatum:14-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

l.H.B. van Vilsteren, F. Tolman, P.J. Galjaard ; KOAC.NPC

 

Samenvatting

Naden zijn zwakke plekken in verhardingen. Voor een juiste verdichting op de naad verdient het de voorkeur deklagen, en zeker tweelaags ZOAB, warm in warm aan te brengen. Daar dit in de praktijk niet altijd mogelijk blijkt, is binnen de kwaliteitscommissie van Combinatie de Acht besloten een werkgroep naadbehandeling in het leven te roepen. Deze werkgroep heeft tot doel een praktische en robuuste oplossing ter voorkoming van schade op de naad uit te werken. De warm in koud situatie doet zich echter niet voor op de door de combinatie de Acht uit te voeren proefuakken. Daarom is besloten de gekozen proefnemingen uit te voeren op een reeds


in uitvoering zijnd werk op Rijksweg A12, en wel de weefuakken van de nieuwe aansluiting van Rijksweg A30 ter hoogte van Ede. Over 1200 m van het werk zijn de 7 technieken aansluitend uitgevoerd, dit houdt in 200 m per uitvoeringswijze. De werkgroep heeft technieken ontwikkeld om de sterkte van een naad te verbeteren. ln dit ondezoek worden 6 naadtechnieken onderling en met naadloos tweelaags ZOAB, vergeleken op treksterkte in de toestand na aanleg en na retaining van het materiaal.

 

Annotatie

23 p.
ill., bijl.
In opdr. van Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Opdrachtnummer: e048253
Definitief

Naar boven