Onderwerp: Bezoek-historie

Effect van zeer grootschalige zandwinning langs de Nederlandse kust op de waterbeweging, zandtransporten en morfologie
Publicatiedatum:15-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. van der Werf, A. Giardino

 

Samenvatting

Onderzoekt het effect van zeer grootschalige zandwinning langs de gehele Nederlandse kust op de golfwerking, waterbeweging en zandtransporten met een doorvertaling naar morfologie uitgedrukt in het zandvolume in het kusfundament en de duinerosie. Daartoe zijn met het modelsysteem Delft3D verschillende zandgootscenario's doorgerekend. In de meeste scenario's is een extreme waarde voor de hoeveelheid te winnen zand genomen om de effecten goed zichtbaar te maken. De bijbehorende dieptes zullen pas over enkele eeuwen bereikt worden. Er zijn ook twee meer realistische scenario's doorgerekend, waarbij is uitgegaan van een zandwinning die een zeespiegelstijging van 1.3 m in 2100 moet compenseren. Ook de manier waarop de scenario's zijn doorgerekend resulteert in extreme effecten. De verdieping is instantaan aangelegd, het zand is niet teruggestort en alleen het initiële effect van de zandgoot is bepaald.

 

Annotatie

66 p.
ill.
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
Definitief
Project: 1200996-000

Naar boven