Onderwerp: Bezoek-historie

Geodat gebruikershandleiding
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

De Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft het grafische computerprogramma GEODAT uitgebracht. In dit programma kunnen geotechnische meetgegevens eenvoudig worden opgeslagen en verwerkt tot grafieken. Voor de ontwikkeling van het programma is gebruik gemaakt van de ervaring die is opgedaan gedurende vele jaren van monitoring langs rijkswegen en in proefvakken. Hieruit bleek dat de gegevens van onder meer zakbaken, waterspanningsmeters, peilbuizen en hellingmeters steeds in verschillende programma's moesten worden ingevoerd. In Geodat kunnen al deze resultaten afzonderlijk inéén programma worden ingevoerd, opgeslagen en verwerkt tot grafieken. Ook kunnen de resultaten in één grafiek met elkaar vergeleken worden.

 

Annotatie

113 p.
ill.

Naar boven