Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag ijswinter 1978-1979
Publicatiedatum:01-09-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Directie Benedenrivieren, Organisatie IJsopruiming

 

Samenvatting

Hoewel de winter 1978/1979 meteorologisch gezien tot de strenge winters behoort, zijn de grote rivieren en het Noordelijk Deltabekken vrijwel zonder ijsbezetting geweest. De dode rivierarmen en het Spui en Haringvliet hebben een forse, respectievelijk geringe ijsbezetting gekend.
De winter heeft de ijsopruimingsorganisatie niet voor grote problemen gezet, maar er zijn door de ijsbezetting op het Haringvliet wel ervaringen opgedaan die belangrijk kunnen zijn voor latere winters.

 

Annotatie

40 p.
Bijl., graf., krt.

Naar boven