Onderwerp: Bezoek-historie

Watermanagementcentrum Nederland : één punt voor water
Publicatiedatum:01-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMNC) is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. In het WMCN zijn alle producten en diensten op het gebied van waterinformatie gebundeld. Daarmee levert het WMCN een belangrijke bijdrage aan een optimaal beheer van het watersysteem in Nederland.

 

Annotatie

Brochure
6 p.
Ill.

Naar boven