Onderwerp: Bezoek-historie

Schade door overstroming : leren van Franse ervaringen met de storm Xynthia
Publicatiedatum:01-09-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Kolen, ; R. Slomp; M. Bottema; S. Nieuwenhuis ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); HKV Lijn in water

 

Samenvatting

Op 28 februari 2010, rond 2 uur in de ochtend, bereikte de storm Xynthia de westkust van Frankrijk. Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden, de meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm. Een ramp als Xynthia bevestigt opnieuw de noodzaak van strenge normen zoals we die in Nederland hebben. De ramp laat tegelijk zien dat een overstromingsramp niet altijd kan worden voorkomen. Beschreven worden de lessen en aanbevelingen die kunnen worden geïdentificeerd op basis van de gebeurtenissen in Frankrijk. Deze lessen aan aanbevelingen zijn opgesteld aan de hand van het principe van meerlaagsveiligheid zoals genoemd in het nationaal waterplan: preventie, inrichting en rampenbeheersing.

 

Annotatie

60 p.
Ill.
Met lit. opg.
Met samenvatting in het Engels en Frans
ISBN 9789077051771

Naar boven