Onderwerp: Bezoek-historie

Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2005 : Hoofdrapport: Havenmonitor 2005
Publicatiedatum:20-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K. Debisschop, E. Naaykens, B. Barth, A. van der Hoest, M. Bauer, B. van Bree; RebelGroup Advisory, Buck Consultants International

 

Samenvatting

Onderzoek naar de macro-economische betekenis van de zeehavengerelateerde activiteiten in vier Nederlandse havengebieden: de Noordelijke zeehavens, het Noordzeekanaalgebied, het Rijn- en Maasmondgebied en het Scheldebekken. Drie indicatoren geven duiding aan het begrip economische betekenis: toegevoegde waarde, werkgelegenheid en (private) investeringen. Elk van deze indicatoren kent doorheen de tijd bepaalde ontwikkelingen, waarvan verdere detaillering en analyse het voorwerp uitmaakt van deze Havenmonitor. Dit document synthetiseert de resultaten voor 2005.

 

Annotatie

218 p.
Bijl., ill.
Met samenv.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

Naar boven