Onderwerp: Bezoek-historie

Doorspoelen of opzouten? : bestrijding van blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer
Publicatiedatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Jolanda Verspagen, Paul Boers, Hendrikus Laanbroek, Jef Huisman ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Universiteit van Amsterdam, Nederlands Instituut voor Ecologie

 

Samenvatting

Het Volkerak-Zoommeer verandert iedere zomer in een groene soep van giftige blauwalgen. Enkele jaren na de afsluiting van het Volkerak-estuarium is dat begonnen. Twee maatregelen zijn bruikbaar om de blauwalgenbloei te bestrijden: doorspoelen met zoet water en verzilten met zout water. In dit rapport is beschreven in welke mate deze bestrijdingsmaatregelen de bloei van blauwalgen kunnen onderdrukken. Hiervoor is een rekenkundig model ontwikkeld dat gebaseerd is op resultaten van een vierjarig onderzoek naar blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer. Het effect van doorspoelen is het grootst als het doorspoeldebiet het hele jaar door tenminste 75m3/s is. Als doorspoelen gedurende een deel van de zomer niet mogelijk is, is dit te compenseren door de rest van het jaar met een groter debiet door te spoelen. Afhankelijk van het doorspoeldebiet kan het enige jaren duren voordat de bloei volledig verdwenen is. Verzilten heeft effect als het chloridegehalte voldoende hoog wordt. Blauwalgen zijn redelijk goed bestand tegen brak water. De bloei verdwijnt pas als het chloridegehalte hoger is dan 8 g/l. De Krammersluizen bieden de mogelijkheid om zout water in te laten met een debiet van maximaal 53m3/s. Daarmee is het mogelijk om het zoutgehalte te verhogen tot 13 à 16 g/l chloride. De blauwalgenbloei zal daardoor volledig verdwijnen. Het is raadzaam om het zoute water te laten doorstromen, om problemen met giftige mariene algen te vermijden. De conclusie is dat elk van beide maatregelen voldoet om de blauwalgen te bestrijden.

 

Annotatie

22 p.

Naar boven