Onderwerp: Bezoek-historie

Seismisch onderzoek in rivierdijken
Publicatiedatum:01-10-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW)

 

Samenvatting

Na het onderzoek naar de toepasbaarheid van het seismisch bepalen van laagscheidingen in boezemkaden, met behulp van de 'Terra-Scout', is eenzelfde onderzoek ingesteld voor rivierdijken.


Het seismisch onderzoek in boezemkaden staat beschreven in het interne rapport "Seismisch onderzoek in boezemkaden" van januari 1973. De resultaten van dit onderzoek waren zodanig dat van verdere toepassing hiervan in boezemkaden werd afgezien. Er werd echter wel een mogelijkheid van toepasbaarheid bij het rivierdijkenonderzoek gezien, en wel het bepalen van de kleidikte in een uiterwaard. Na een oefenperiode is in de uiterwaard van een Waaldijk (Heerewaardense Afsluitdijk) een onderzoek met de 'Terra-Scout' uitgevoerd.

 

Annotatie

15 p.
Bijl., graf., krt.
In opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)

Naar boven