Onderwerp: Bezoek-historie

Quickscan precisie en betrouwbaarheid KRW-monitoringsprogramma's
Publicatiedatum:27-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Herpen, W. van Loon (etc.)

 

Samenvatting

In de Kaderrichtlijn Water staat dat de Lidstaten aan moeten geven wat de precisie en betrouwbaarheid van respectievelijk de toetswaarden en beoordelingen van het KRW-monitoringsprogramma zijn. De resultaten van het onderzoek naar geschikte statistische methoden voor het bepalen van de precisie en betrouwbaarheid van de KRW-monitoringsprogramma's worden beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van de statistische methode. Deze mondt uit een stroomschema dat de waterbeheerder kan gebruiken om de centrummaat (jaargemiddelde), precisiemaat (standaard deviatie) en betrouwbaarheidsmaat (90% betrouwbaarheidsinterval en overschrijdingskans) te berekenen. In hoofdstuk 3 wordt dat stroomschema gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden de berekeningen voor een aantal stoffen en kwaliteitselementen gepresenteerd. In hoofdstuk 5 staat ook een aantal cases beschreven waarin wordt ingegaan op de ruimtelijke en spatio-temporele variatie van een aantal verschillende parameters. In hoofdstuk 6 komen de resultaten van een enquete onder waterbeheerders aan bod.  Tenslotte levert het een aantal aanbevelingen voor verbetering van de KRW-monitoringsprogramma's.

 

Annotatie

68 p.
ill., bijl.
Met Engelse samenvatting
Het project is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst vertegenwoordigd door W. van Loon als projectleider.
Definitief

Naar boven