Onderwerp: Bezoek-historie

Morfologisch advies saneringsonderzoek Nieuwe Merwede
Publicatiedatum:01-11-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.J. Sloff ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares

 

Samenvatting

De morfologische processen en veranderingen in de Nieuwe Merwede zijn nader onderzocht met het oog op de sanering van de waterbodem. De complexiteit van stroming en sedimenttransport in het gebied en de huidige stand van kennis en modellen maken een exacte voorspelling van de ontwikkelingen niet mogelijk. Desondanks is op basis van metingen en eenvoudige modellen een analyse gemaakt van potentiële risico’s en de consequenties hiervan voor de saneringsvarianten.

 

Annotatie

73 pag.

Naar boven