Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de jaarlijkse onderhoudskosten aan het wegennet, veroorzaakt door overbelading van vrachtauto's in Nederland
Publicatiedatum:19-11-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Groenendijk; KOAC WMD

 

Annotatie

74 p.
ill., bijl.
Definitief
In opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
IB/010167, overeenkomst DWW-1797, project WIM-NL

Naar boven