Onderwerp: Bezoek-historie

Proef schorontwikkeling Oosterschelde : het macrobenthos van Schelphoek in het najaar van 2007
Publicatiedatum:01-06-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie (NIOO-CEME); W.C.H. Sistermans, S. Wijnhoven, E. Hartog, M.M. Markusse & L. de Witte-Dek

 

Samenvatting

In het kader van een voorgenomen proef tot schorbouw in het gebied "Schelphoek" heeft een inventarisatie van het benthos ter plaatse plaatsgevonden. In dit rapport worden de gegevens gepresenteerd van deze bemonstering die voor het starten van de proef heeft plaatsgevonden. Dit rapport is bedoeld om de T0 situatie vast te leggen.

 

Annotatie

Met lit.opg.
Samenwerkingsprojekt van Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
(Monitor Taskforce Publication Series ; 2008-5)

Naar boven