Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2007/2008
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Hustings (etc.); SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Annotatie

(Netwerk Ecologische Monitoring)
(SOVON-monitoringsrapport ; 2009/02)
(Waterdienst rapport ; 2009.020)
110 p.
Fig., tab.
Met samenvatting in het Engels en Nederlands
Met lit. opg.
ISSN 13826263

Naar boven