Onderwerp: Bezoek-historie

Eindrapportage onderzoek bestuurlijk-juridische aspecten van een luchthaven in zee
Publicatiedatum:01-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. le Clercq [et al.]; Twijnstra Gudde Management Consultants

 

Samenvatting

Het onderzoek naar de bestuurlijk-juridische aspecten van een luchthaven in zee heeft tot doel duidelijk te maken welke nationale en internationale rechten en verplichtingen Nederland heeft in relatie tot een luchthaven in zee. Daarbij dient het onderzoek aan te geven welke probleempunten, oplossingsrichtingen en risico's zich voordoen.

 

Annotatie

91 p.
bijl.,
ill.
Lit.opg. (p.88-p.91)
Rapportnr. 178810/JHR/KDI
In de bijlage zijn de interviewverslagen opgenomen
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven