Onderwerp: Bezoek-historie

MACHU Report Nr. 3 - Final Report : Managing Cultural Heritage Underwater: a maritime research project funded by the European Union Culture 2000 Programme
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (OCW, RCE); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE); English Heritage, Maritime Archaeology Team (EH); Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischeen Instituts (RGK, DAI) i.s.m. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern; Centralne Muzeum Morskie (CMM);

 

Samenvatting

MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater) is de naam van een driejarig project, uitgevoerd door zeven landen in het kader van het Culture 2000 programma van de Europese Unie. Het primaire doel van dit project was het vinden van betere manieren voor het effectief beheren van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed onderwater en het toegankelijk maken van informatie hierover voor onderzoekers, beleidsmakers en het grote publiek. Dit rapport is het eindrapport en laatste van drie rapporten van dit project. Het project vond plaats van september 2006 tot augustus 2009.

 

Annotatie

ISBN 978-94-90562-01-4

Naar boven