Onderwerp: Bezoek-historie

Omgevingsmanager: de onmisbare schakel tussen buiten en binnen
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Omgevingsmanagement staat volop in de belangstelling en is ook bij Rijkswaterstaat sterk in ontwikkeling. De commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (ook wel commissie Elverding genoemd) heeft aangegeven dat we hier nog meer op moeten inzetten. Dat is goed omdat het tijdig betrekken van de omgeving bij infrastructurele werken veel voordeel oplevert. Rijkswaterstaat streeft ernaar om omgevingsmanagement verder te professionaliseren. Samen met andere landelijke- en regionale diensten heeft de Dienst Verkeer en Scheepvaart de kennis en ervaring over omgevingsmanagement vastgelegd. Met dit werkboek willen we invulling geven aan de implementatie van een landelijk kader voor omgevingsmanagement. Dit werkboek Omgevingsmanagement is opgesteld in samenwerking met omgevingsmanagers in de plan- en realisatiefase van droge infrastructurele projecten. Een deel van de informatie is ook geschikt voor projecten in de natte infrastructuur. Zowel ervaren als beginnende omgevingsmanagers krijgen hiermee een overzicht van de belangrijkste activiteiten en best practices, evenals andere medewerkers die actief zijn op het gebied van omgevingsmanagement of die met omgevingsmanagers samenwerken. Daarnaast kan het werkboek gebruikt worden voor training en opleiding.

 

Annotatie

72 p.
ill.
Bijlage: Quick Start document voor de
omgevingsmanager in de planfase

Naar boven