Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking Watertoetsproces 3 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Boekhold (etc.) ; Rijkswaterstaat, Helpdesk Water

 

Samenvatting

Deze handreiking is, ten opzichte van de Handreiking Watertoets 2, aangepast aan en aangevuld met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassingen aan de evaluatie watertoets 2006, de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en het Nationaal Waterplan. Deze handreiking Watertoetsproces 3 is een actuele uitwerking van de Bestuurlijke Notitie Watertoets en geeft een algemene beschrijving van het gedachtengoed achter het watertoetsproces, de wettelijke verankering, de verschillende rollen en producten in het licht van de vernieuwde wetgeving en nieuwe beleidsafspraken.

 

Annotatie

(Nederland leeft met water)
36 p.
Fig., ill.
Met lit. opg.

Naar boven