Onderwerp: Bezoek-historie

Vegetatiekartering Ameland : toelichting bij de vegetatiekaart op basis van false-colour luchtfotos 1988
Publicatiedatum:01-03-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.M. de Meulmeester, J.A.M. Janssen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Samenvatting

In opdracht van RWS Friesland (nu Noord- Nederland) is een vegetatiekartering uitgevoerd van de natuurlijke vegetatie (m.n. duinen, valleien en kwelders) van Ameland. Deze kartering vond o.a. plaats in het kader van bodemdalingsonderzoek op de oostkust van Ameland.

 

Annotatie

Rapportnr. MDGAT-R-9404
31 pag. + 3 kaarten en een legendablad
Met losse bijlage (Bijlage 1: Methode : Procedure en methodiek voor de vegetatiekartering, Auteur: E.H. Kloosterman)

Naar boven