Onderwerp: Bezoek-historie

Burchten van de Muskusrat Ondatra zibethicusin de Oostvaardersplassen winter 2005/2006
Publicatiedatum:01-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Roos, M.R. van Eerden ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

Zowel bij de rattenvangers als de beheerder van de Oostvaardersplassen waren er geen kwantitatieve gegevens voor handen over het voorkomen van de Muskusrat in het binnenkaads gebied van de Oostvaardersplassen. De overzichtelijkheid en de beperkte toegankelijkheid van het binnenkaads gebied zijn hier de oorzaak van. De groeiende behoefte aan informatie hierover leidde tot een speciale telling van de burchten vanuit de lucht.

 

Annotatie

5 p.
RIZA Werkdocumentnr.: 2006.066X

Naar boven