Onderwerp: Bezoek-historie

Strategische Verkenning Gateway Rotterdam NL 2.0. Studie ter ondersteuning van Advies Gateway Strategie Raad voor Verkeer en Waterstaat
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Buck Consultants International

 

Samenvatting

De Nederlandse Gateway omvat het netwerk van de Nederlandse havens, waarbij mainport Rotterdam een prioritaire positie inneemt, en de knooppunten in het achterland, in binnen- en buitenland. Bekijkt de positie van de Gateway binnen een internationale context waarbij de haven een functie vervult als knooppunt van internationale ketens en als vestigingsplaats voor industrie, handel en logistiek.

Schetst de rolverdeling van Gateway Rotterdam NL 2.0. Onderzoekt positionering en trends van de Gateway. Analyseert de deelmarkten. Brengt ontwikkelingen in kaart brengen. Werkt relevante thema’s voor de toekomstige Gateway ontwikkeling uit.

Onderzoekt Gateway Rotterdam NL 2.0 als perspectief. Gaat verder in op kernelementen, condities en de toekomstige rollen van de stakeholders. De markt, havenbedrijven, kennisinstituten en overheden moeten elkaar beter ‘weten te vinden’ en meer samenwerken om een snelle en brede uitvoering van de maatregelen te realiseren.

 

Naar boven