Onderwerp: Bezoek-historie

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW)
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Het Beheer-en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 201-2015. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van Europese richtlijnen, nationale wetgeving en nationaal beleid. Onderdeel van het BPRW is een gebiedsgericht programma waarin de beheeropgave is opgenomen van Waterbeheer 21e eeuw (WB21), Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000. Bij het BPRW is een Milieueffectrapport (plan MER) opgesteld.

 

Annotatie

171 p.

Naar boven