Onderwerp: Bezoek-historie

Handreiking sedimentbeheer nevengeulen : definitief
Publicatiedatum:08-02-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Gerritsen, M. Schropp; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

In het kader van Ruimte voor de Rivier worden in opdracht van de programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) langs de grote rivieren in de periode tot 2015, door initiatiefnemers nevengeulen aangelegd ten behoeve van de hoogwaterveiligheid. Het doel van deze notitie is om de PDR criteria mee te geven voor het beoordelen van morfologische aspecten van nevengeulen in beheer- en onderhoudsplannen die door initiatiefnemers worden ingediend. De invalshoek is het minimaliseren van de beheer- en onderhoudsinspanning, zonder geweld te doen aan de primaire doelstellingen van de nevengeul (rivierverruiming, ecologie, ruimtelijke kwaliteit).

 

Annotatie

25 p.
Ill.
Met lit. opg.

Naar boven