Onderwerp: Bezoek-historie

Emissie-immissie : onderzoek naar de immissietoets in de praktijk
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Bijlstra, H.M. Egmond ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD), Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

 

Samenvatting

Onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de emissie-immissietoets in de praktijk. Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek en uit een praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd door middel van een interne-enquête bij waterschappen en regionale diensten van Rijkswaterstaat en interviews bij een regionale dienst van Rijkswaterstaat en een waterschap.

 

Annotatie

47 p.
ill.
Definitief
Versie 1.0
Rapportnummer: IVW 2009/30

Naar boven