Onderwerp: Bezoek-historie

Dóórpakken met Randstad Urgent : jaarverslag 2008-2009
Publicatiedatum:30-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Programmateam Randstad Urgent

 

Samenvatting

Bevat onder andere een beschrijving van de behaalde mijpalen van het project Randstad Urgent

  • een besluit over de A4 Midden-Delfland;
  • knopen doorgehakt ten gunste van een drievoudige schaalsprong van de regio Amsterdam-Almere-Markermeer: verstedelijking, natuurontwikkeling en bereikbaarheid;
  • een bestuurlijke voorkeursrichting voor de Draaischijf Nederland (onder andere Ring Utrecht), in samenhang met de woningbouwopgave in de Noordvleugel Utrecht;
  • rijk en regio presenteren in het Masterplan Rotterdam VooRUIT de gezamenlijke prioritering en aanpak van de knelpunten in de bereikbaarheid;
  • voor Holland-Rijnland ligt er een gezamenlijk pakket voor de verbetering van de weginfrastructuur en het regionaal openbaar vervoer, waardoor de woningbouw op het voormalig vliegveld Valkenburg van start kan gaan.

 

Naar boven