Onderwerp: Bezoek-historie

Hydrologische trends IJsselmeer
Publicatiedatum:16-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Vlag ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

 

Samenvatting

Beschrijft het waargenomen gedrag van het water in het IJsselmeer. Het is vrijwel dagelijks gevolgd en geanalyseerd vanaf 1966. De feiten zijn verzameld, naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken, om van daaruit trends te presenteren.

 

Annotatie

83 p.
Definitief

Naar boven