Onderwerp: Bezoek-historie

Zwemwaterkwaliteit 2009 : in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.C. van der Vet ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

Geeft informatie over het monitoren van zwemwater. In hoofstuk 2 worden de locaties, bemonsteringsfrequentie en analyses beschreven. Aan zwemwaterprofielen wordt weinig aandacht omdat in het beheergebied van RWS ZH in 2009 geen profielen zijn opgesteld. Hoofdstuk 3 beschrijft het toetsen en beoordelen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten en overige relevante informatie beschreven. De conclusies van de monitoring worden tot slot vermeld in hoofdstuk 5.

 

Annotatie

24 p.
Ill.
Met lit.opg.
Uitgevoerd door: Afdeling Advies (W&S)
Versienummer: RWS/DZH/ARA/2009-32
Status: definitief

Naar boven