Onderwerp: Bezoek-historie

Waterbodems in de Invoeringswet Waterwet : wat gaat er veranderen voor Rijkwaterstaat?
Publicatiedatum:01-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Royal Haskoning; in samenw. met Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Met de komst van de Waterwet moet bestaande wetgeving worden aangepast of ingetrokken. Afstemming hierover wordt geregeld via de Invoeringswet Waterwet, waarin ook de overgangsbepalingen staan. In deze brochure worden de volgende aspecten beschreve. uit de Invoeringswet Waterwet die voor RWS van belang zijn voor de overgang van waterbodems naar de Waterwet: afbakening van waterbodem en landbodem, zorgplicht, grensoverschrijdende verontreinigingnen en overgangsrecht.

 

Annotatie

Brochure
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS WD)
6 p.
Ill.

Naar boven