Onderwerp: Bezoek-historie

Ruim baan voor trekvissen : ecologisch herstel Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas
Publicatiedatum:01-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

Nederland wil schoon oppervlaktewater waar vissen goed in gedijen. Bovendien is Nederland conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de waterkwaliteit in 2015 overal op orde te hebben. De toestand van de visfauna is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de ecologische kwaliteit. In deze folder wordt een indruk gegeven van de projecten die Rijkswaterstaat is samenwerking met andere partijen uitvoert om vismigratie in de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas te bevorderen.

 

Annotatie

Brochure
6 p.
Ill.

Naar boven