Onderwerp: Bezoek-historie

Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta
Publicatiedatum:22-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Samenvatting

Het stroomgebied Rijndelta omvat het gehele Nederlandse stroomgebied van de Rijn alsmede een klein deel van het Duitse oppervlak van het internationale stroomgebieddistrict Rijn. Het onderhavige plan betreft het Nederlandse deel van het stroomgebied Rijndelta met daarin onder meer een beschrijving van dit deel van het stroomgebied, de doelen voor de oppervlakte- en grondwaterlichamen en een samenvatting van de maatregelen die genomen gaan worden.

 

Annotatie

236 p.
Fig., ill., tab.
Met lit. opg.

Naar boven