Onderwerp: Bezoek-historie

Stroomgebiedbeheerplannen : samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde
Publicatiedatum:22-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectteam stroomgebiedbeheerplannen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Samenvatting

Voor ieder Nederlands deel van de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Eems, Maas, Rijn en Schelde wordt een stroomgebiedbeheerplan opgesteld. Deze plannen zijn onderdeel van het Nationaal Waterplan en dienen in samenhang hiermee te worden gezien. De plannen geven een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie, zoals deze in de hoofdtekst van het Nationaal Waterplan voor dit onderwerp zijn opgenomen.

 

Annotatie

48 p.
Fig., ill., tab.

Naar boven