Onderwerp: Bezoek-historie

Veilig over Rijkswegen !? 2008: benchmark verkeersveiligheid Regionale Diensten
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Boogers, J. Verdiesen, N. Beenker, Arcadis; red. H. Moning, Yvonne Janssen-Stans, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Dit benchmarkrapport geeft inzicht in de verkeersveiligheidpositie van de Nederlandse rijkswegen. De verkeersveiligheid is in beeld gebracht tot en met 2008. Onderscheid is gemaakt in het hele rijkswegennet en naar de negen Regionale Diensten. Als basis is gebruik gemaakt van de geregistreerde verkeersongevallen. Aanvullend is informatie van wegkenmerken en intensiteiten gebruikt voor de analyses. De rapportage bevat analyses op diverse niveaus en in relatie tot diverse thema’s.

 

Annotatie

144 p.
Ill.
Met lit.opg.
Versienr. v.03

Naar boven