Onderwerp: Bezoek-historie

Nota van antwoord : beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Samenvatting

Het ontwerp Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) heeft van 05 januari tot en met 16 februari 2009 ter inzage gelegen. Deze Nota van antwoord verantwoordt op welke wijze met de binnengekomen reacties op het Ontwerp BPRW is omgegaan. Daarbij heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om zienswijzen, die vanuit verschillende partijen zijn ingebracht, geclusterd per thema te behandelen. De thema's kennen telkens een overeenkomstige opbouw. Deze opbouw is als volgt: A: reactie in hoofdlijn; B: standpunt bevoegd gezag; C: specifieke reacties; D: doorwerking in het BPWR

 

 

Annotatie

144 p.

Naar boven