Onderwerp: Bezoek-historie

Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 : werken aan een robuust watersysteem
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Samenvatting

De Waterwet schrijft voor dat alle waterbeheerders een beheerplan opstellen. Voor Rijkswaterstaat is dat het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Het Nationaal Waterplan bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en vormt daarmee een belangrijk uitgangspunt voor het beheer. De kaders voor het vaarwegbeheer komen uit de Planwet verkeer en vervoer en de Nota Mobiliteit, met uitwerking in beleidsbrieven voor onder meer de binnenvaart, de zeevaart en de zeehavens. Het BPRW geeft voor de rijkswateren uitvoering aan het Nationaal Waterplan en de Nota Mobiliteit. Het BPRW is een "beheer- en ontwikkelplan". Het ontwikkelkarakter komt tot uitdrukking in de toekomstgerichte benadering en doorkijkjes voor de periode na 2015. De doorkijkjes zijn programmatisch vertaald in de teksten en tabellen die gaan over vernieuwing in het beheer.

 

Annotatie

176 p.
Foto's, ill.

Naar boven