Onderwerp: Bezoek-historie

Conditiebewaking stormvloedkering Oosterschelde : meetplan voor bovenbalk R20 en schuiven S13 en R21
Publicatiedatum:01-12-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[T.H.G. Jongeling] ; Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Samenvatting

Presenteert een meetplan voor metingen aan twee schuiven (S13 en R21) en een bovenbalk (R20) van de stormvloedkering Oosterschelde. Hiertoe behoren ook metingen naar het grondmechanisch gedrag ter plaatse van pijlers S9 en R22 en metingen van de hydraulische condities (natuurrandvoorwaarden).

 

Annotatie

34 p.
bijl., fig., tab.
(WL-rapport ; Q298 / H326 dl. I)
in opdr. van Rijkswaterstaat Deltadienst (RWS, DD)

Naar boven