Onderwerp: Bezoek-historie

Verwerkingsopties van baggerspecie in beheersgebied DUT
Publicatiedatum:10-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hoogvliet, P. van der Wal ; CSO adviesbureau

 

Samenvatting

Als gevolg van lozingen, andere vervuilende activiteiten en de sedimentatie van uit het achterland afkomstig verontreinigd slib, zijn de waterbodems in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Directie Utrecht verontreinigd geraakt. Bij baggerwerk voor sanering van de vervuilde waterbodems, alsmede bij baggerwerk voor onderhoud, natuurontwikkeling en infrastructurele werken komt verontreinigde baggerspecie vrij. Omdat deze specie vanwege de verontreiniging niet direct nuttig op het land of in het water kan worden toegepast, is door RWS een plan gemaakt voor de oprichting van een 'kringloopstation'. Bij dit station zal middels eenvoudige technieken (ontwateren/rijpen/scheiden) baggerspecie uit het beheersgebied van Directie Utrecht, en met name het Amsterdam Rijnkanaal, worden verwerkt. Geeft een analyse van de verschillende sanerings- en onderhoudslocaties die in het beheersgebied beschikbaar zijn. Tevens is onderzocht wat de verwerkingsmogelijkheden zijn voor de baggerspecie in het beheersgebied.

 

Annotatie

47 p.
ill., bijl.
In opdr. van RWS, DWW
Projectcode CSO: 00W076.00
Rapportnr.: 01.052
Eindrapport
Definitief

Naar boven