Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit van de granulaire filters van de negatieve overlap
Publicatiedatum:01-12-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory; [A.F.F. de Grauw, G. Hartsuiker]

 

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de stabiliteit van een tweetal grensvlakken van de granulaire filters van de negatieve overlap. Er blijken namelijk verschillen te bestaan tussen het filtermateriaal volgens het ontwerp en volgens de uitvoering. De problemen bestaan ter plaatse van het grensvlak Oosterschelde zand en grind 1-32 mm, en grind 8-40 mm en basalt 40-250 mm. De onderzoeken zijn verricht aan de hand van een bureaustudie, respectievelijk in de filterbak van het Laboratorium de Voorst.

 

Annotatie

23 p.
Bijl., graf., ill., tab.
Met lit.opg.
Rapport M1925
In opdracht van Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Hoofdafdeling Waterloopkunde

Naar boven