Onderwerp: Bezoek-historie

MWTL meetplan 2009 : Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands: milieumeetnet rijkswateren
Publicatiedatum:27-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.M. Holierhoek, M.H. van der Weijden, A. Naber, L.P.M.J. Wetsteijn, W. Vos; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

De monsternemingen zijn per watersysteem en/of per regio samengevat in onderzoeksgebieden. De planning van een gebied is samengevat in drie overzichten. Het eerste overzicht  vermeldt de monsternemingslocaties per gebied, met beknopte informatie over monsterneming, transport en contactpersonen. Het tweede overzicht geeft de data waarop monsternemingen voor dit gebied worden uitgevoerd. Achter elke datum staan de op deze dag van toepassing zijnde meetfrequenties. Deze frequenties corresponderen met die weergegeven in het derde overzicht. In het derde overzicht zijn de meetfrequenties in een matrix gezet. Het geeft aan op welke locatie en met welke equidistante frequentie monsterneming en analyse voor een parameter dient te worden uitgevoerd.

 

Annotatie

366 p.
Fig., tab., bijl.
WD rapport 2009.001

Naar boven