Onderwerp: Bezoek-historie

Waterbodemonderzoek : S9 Noord nabij IJsseloog
Publicatiedatum:01-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.N. Zentveld; De Ruiter Boringen en Bemalingen

 

Samenvatting

Aanleiding van het onderzoek is het mogelijk opvullen van de locatie S9 noord nabij baggerspeciedepot IJsseloog. Het doel is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem.

 

Annotatie

16, 150 p.
Bijl., fig., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)
Contactpersoon RWS IJG: K.D. Oostinga

Naar boven