Onderwerp: Bezoek-historie

Probabilistisch parametrisch ramen : "conserverings-onderhoudswerkzaamheden" : ramingenonderzoek
Publicatiedatum:15-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Roeleven ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

In hoofdstuk 2 wordt het doel van het ramingenonderzoek beschreven met als achtergrond de probabilistische ramingmodellen waarvoor kengetallen nodig zijn. Het proces van de analyse wordt toegelicht in hoofdstuk 3. In de hoofdstukken 4,5 en 6 worden resultaten gepresenteerd met betrekking tot: kengetallen voor conservering en bereikbaarheid-/milieuvoorzieningen; de relatieve opbouw van de raming in hoofdposten; een vergelijking tussen bedrijfs-economische ramingen en de winnende inschrijfstaten.

 

Annotatie

42 p.
ill., bijl.
Definitief

Naar boven