Onderwerp: Bezoek-historie

Probabilistisch parametrisch ramen : "conserverings-onderhoudswerkzaamheden" : modellering en kengetallen
Publicatiedatum:15-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Roeleven ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

In hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke modellen zijn opgesteld en hoe deze gecombineerd kunnen worden met de verschillende tabellen met kengetallen. In hoofdstuk 3 worden de verschillende probabilistische parametrische ramingmodellen beschreven met een toelichting op de parameters en variabelen. De tabellen met kengetallen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 met enkele aanwijzingen voor het gebruik. In hoofdstuk 5 wordt een korte beschrijving gegeven van de uitgevoerde verificaties, zowel intern als extern. In hoofdstuk 6 worden de bijgestelde kengetallen voor klein onderhoud gegeven met betrekking tot de beoogde situatie onder een aangepast Lozingenbesluit.

 

Annotatie

[39] p.
ill., bijl.

Naar boven