Onderwerp: Bezoek-historie

HSB-betonoverlagingen op stalen bruggen
Publicatiedatum:01-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Adviesbureau ir. J.G. Hageman

 

Samenvatting

Vanwege vermoeiingsproblemen moet een groot aantal stalen bruggen in Nederland worden versterkt. Nadat verkennende studies naar potentiële levensduurverlengende oplossingen vanaf 1998 door Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd, is de oplossing van de hogesterktebeton overlaging (HSB-overlaging) in een uitgebreid onderzoekstraject ontwikkeld en getest. Inmiddels is op enkele bruggen een HSB-overlaging aangebracht en ten tijde van het opstellen van dit rapport worden voorbereidingen getroffen om nog meer bruggen op deze wijze te gaan versterken. In het kader van kennisdelen met de markt heeft Rijkswaterstaat besloten om de beschikbare kennis en ervaring over de HSB-overlagingstechniek vast te leggen in een kennisdocument. Het onderhavige rapport is het kennisdocument dat in opdracht van Rijkswaterstaat door Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. is opgesteld. Het rapport geeft een globale beschrijving van de HSB-overlagingstechniek en het ontwikkelingstraject waarlangs men tot die techniek is gekomen. De belangrijkste experimentele resultaten, praktijkervaringen en probleempunten zijn beschreven, waarbij voor detailinformatie wordt verwezen naar de achterliggende documenten.

 

Annotatie

100 p.
Met lit.opg.
Dossier 6742
Kennisdocument
Definitief
In opdr. van Rijkswaterstaat

Naar boven