Onderwerp: Bezoek-historie

Maatgevende schepen ten behoeve van richtlijnen vaarwegen CEMT-klasse I t/m IV
Publicatiedatum:01-07-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie Vaarwegbeheerders (CVB)

 

Samenvatting

Voor het vaststellen van technische normen heeft de CVB als uitgangspunt gekozen de normen te baseren op de afmetingen van maatgevende schepen per CEMT-klasse. Deze standaard schepen vormen voor wat betreft hun afmetingen de ondergrens van de betreffende CEMT-klasse en kunnen daarom voor de klasse in principe niet representatief worden geacht. In verband hiermee is een nader onderzoek ingesteld naar de samenstelling van de vloot per CEMT-klasse om zodoende de afmetingen van de maatgevende schepen te kunnen vaststellen.

 

Annotatie

31 p.
Bijl. 3 vooronderzoek van de werkgroep bruggen
90 p.

Naar boven