Onderwerp: Bezoek-historie

Seizoensgebonden peilbeheer IJsselmeergebied : veiligheid
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Vlag, C. Geerse, R. Westphal ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

<p align="left"> De dienst IJsselmeergebied (RWS IJG) heeft aan de specialistische dienst Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA) gevraagd om, binnen het beheergebied van RWS IJG, een verkennend onderzoek te doen naar de effecten van een seizoensgebonden peil IJsselmeergebied (SPIJ) op de ecologie. Binnen de bestaande veiligheid van het gebied moet onderzocht worden wat de mogelijkheden en effecten van SPIJ zijn voor de ecologie en watervoorziening. Bij de berekeningen voor SPIJ wordt uitgegaan van gematigde klimaatscenario: 2&ordm;C stijging in 2100 ten opzichte van 1990. Dit is hetzelfde scenario welke gebruikt is voor de WINBOS studie en voor de berekening van de capaciteit van het nieuwe spuimiddel in de Afsluitdijk. De SPIJ meerpeilen dienen te worden vastgesteld voor de zichtjaren 2013 (direct na ingebruikneming van het nieuwe spuimiddel) en 2025. In 2050 zijn er geen mogelijkheden voor andere peilen daar het nieuwe spuimiddel berekend is op de veiligheidssituatie van 2000 in 2050. Volgens het gematigde klimaatscenario stijgt het laagwater in 2025 met 12 cm en 2050 met 22 cm. </p>

 

Annotatie

88 p.
Werkdocument 2005.090X
Met lit.opg.

Naar boven