Onderwerp: Bezoek-historie

KRW-beoordeling van macrofauna in kust- en overgangswateren met BEQI
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Twisk ; Deltares, W. van Loon ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD), T. Ysebaert ; NIOO-CEME / IMARES, P. Herman ; NIOO-CEME

 

Samenvatting

Voor de beoordeling van de toestand van macrofauna in de Nederlandse kust- en overgangswateren zijn maatlatten ontwikkeld, gebaseerd op de Benthic Ecosystem Quality Index (BEQI). Deze methode gaat uit van een ecosysteembenadering en maakt niet alleen gebruik van informatie over de macrofauna zelf maar ook over zijn leefgebieden en voedselbronnen. Zo is het mogelijk directe en indirecte effecten van door de mens veroorzaakte druk te signaleren. De methode overstijgt de beoordeling van individuele meetpunten en maakt het mogelijk voor een waterlichaam als geheel op een betrouwbare manier vast te stellen of de toestand van de macrofauna afwijkt van een gekozen referentie.

 

Annotatie

From: Peter Bielars Nijgh
Sent: maandag 9 november 2009 11:46
To: Loon, Willem van
Subject: toestemming H2O artikel in Kennisplein Verkeer en Waterstaat
Beste heer Van Loon, onze toestemming hebt u, mits maar duidelijk blijft dat het artikel in H2O gepubliceerd is. met vriendelijke groet, Peter Bielars

Naar boven